Perillo

Santa Leocadia de Perillo

Igrexa de estilo neoclásico realizada no século XII. Ten unha planta de cruz latina cunha capela de época posterior. No interior está cuberto por unha bóveda de arestas na nave principal con arcos faixóns apoiados en semicolumnas. Destaca a campá maior que data do século XVIII e as súas portas de madeira decoradas con relevos.

Horarios

Días laborais inverno
20:00h (verán ás 19:00h)

Domingos e festivos
10:30h, 12:00h e 13:00h