teléfonos

Organiza a túa viaxe

Servizos de interese

Interese xeral

Información ó veciño 981 610 000

Información turística 981 904 052

Servizo de taxis 981 243 333

Saúde

Centro de saúde de Perillo 981 638 731

Centro de saúde de Oleiros 981 082 188

Centro de saúde de Mera (Casa do Mar) 981 082 162

Centro de saúde de Sta. Cruz 981 626 768

Urxencias Sta. Cruz 981 614 901

Urxencias médicas (24 horas) 061

Seguridade

Garda Civil de Oleiros 981 610 067

Garda Civil urxencias 062

Policía Local (24h) 981 610 001

Protección Civil 981 636 933

Protección Civil Urxencias 112

Centros municipais

Aula do Mar (Centro Recepción Visitantes Costa Dexo- Serantes) 981 618 154

Castelo de Sta. Cruz 981 630 618

Centro Cultural A Fábrica 981 636 598

Museo Os Oleiros J. M. Kaydeda 981 626 692