Mera

Casa do Arxentino

Vivenda de estilo historicista realizada no século XIX. É unha construción de planta rectangular de tres alturas cuxa fachada se divide en tres corpos. No corpo central, destaca o patio porticado de pedra e a decoración floral dos azulexos da cornixa, que evocan elementos arquitectónicos típicos do historicismo que sitúan a súa orixe baixo unha clara influencia andaluza ou portuguesa. Actualmente xestiónase como restaurante e pensión 3 estrelas.